Mit is jelent pontosan a településfejlesztés fogalma?

A településfejlesztés egyrészt településfejlesztési és településrendezési tervezésből, másrészt ezen tervek megvalósításából áll.

A településfejlesztés a városok és községek fizikai valóságának, valamint az épített környezet átalakítását (illetve új települések esetén kialakítását) jelenti. A fogalom pontos meghatározását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) találjuk meg.

A településfejlesztés mint fogalom a magyar nyelvű szakmai tevékenységben és jogi szabályozásban egy viszonylag újkeletű szóalkotás. Hazánkban a településfejlesztés legjelentősebb sikertörténete Budapest. Nem véletlen, hogy a településfejlesztés témájára vonatkozó első országos jellegű, törvényi szintű jogi szabályozás – a városrendezésről és építésügyről alkotott 1937 : VI. törvénycikk is hat évtized világra szóló sikereket elért budapesti városépítési, városfejlesztési gyakorlatára támaszkodva születhetett meg.