A Városfejlesztés Zrt. szakmai szerepe a hazai településfejlesztésben

A Városfejlesztés Zrt. szakmai jelentőségét mutatja, hogy a komplex városfejlesztési akcióterv, valamint az akcióterületi tervek kidolgozásának módszertanát a Városfejlesztés Zrt. szakmai stábja fejlesztette ki, illetve ezen dokumentáció elkészítését is a szervezet munkatársai vezették be, és terjesztették el Magyarországon.

A Városfejlesztés érdeme, hogy a településfejlesztés hazai gyakorlatának kialakulását fontos szakpolitikai iránymutatásokkal segítette, valamint a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által 2009-ben megjelentetett Városfejlesztési kézikönyv kidolgozásában is közreműködtek a szervezet szakértői. 

A 2007-ben megjelent Városrehabilitációs Kézikönyvben, valamint ennek 2009-ben kiadott felülvizsgált, javított kiadásában, a Városfejlesztési kézikönyvben is a Városfejlesztés Zrt. dolgozta ki az Akcióterületi Tervre vonatkozó fejezetet. Látható tehát, hogy a szervezet aktív szakmai közreműködése nélkül jóval kisebb eredményeket sikerült volna elérni a városfejlesztésben.