Társaságunkról

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (korábbi nevén Magyar Farmakológiai Társaság) 1962-ben alakult dr. Knoll József akadémikus vezetése alatt.

Tagjainak létszáma ma már több, mint 500 fő, akik a farmakológia területén dolgozó különféle alapvégzettségű (orvos, kémikus, biológus, gyógyszerész stb.) kutatók, egyetemi oktatók, klinikumban dolgozó orvosok, toxikológusok. Tagjaink között hazánk legkiválóbb szakembereit tudhatjuk, 5 akadémikus, több mint 20 akadémiai doktor, számtalan kandidátus valamint PhD tudományos fokozattal rendelkező szakember személyében az egyetemi, akadémiai, ipari és klinikai szakterületekről.

Társaságunk tagjai közül többen a világ meghatározó és iskolateremtő farmakológus kutató személyiségei közé tartoznak. Társaságunk külföldi tiszteletbeli tagjai között Nobel-díjas tudósok is szerepelnek.

Társaságunk elismert tagja az európai és nemzetközi farmakológiai és klinikai farmakológiai társaságok szövetségeinek (IUPHAR, EPHAR, EACPT).

Társaságunk fő tevékenységi köre:

 • A hazai kísérletes és klinikai farmakológia nemzetközileg is magasra értékelt színvonalának fenntartása és fejlesztése
 • A farmakológia, toxikológia a klinikai farmakológia és a gyakorló orvoslás területén működő szakemberek együttműködésének elősegítése, szakmai kongresszusok, szimpóziumok, továbbképző előadások szervezése
 • Az országos intézetek, köztük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszer-fejlesztési és törzskönyvezési feladataiban szakértői tevékenység folytatása
 • Oktatás-továbbképzés, különös tekintettel a fiatal farmakológusok, a gyakorló orvosok és a gyógyszerészek részére szakirányú továbbképző tanfolyamok tartása (pl. GCP-tanfolyam, tematikus rendezvények)

Társaságunk munkája jelenleg 7 szekció köré szerveződik, melyek a következők:

 • Farmakokinetikai és gyógyszermetabolizmus szekció
 • Gyógyszerkémiai szekció
 • Immunfarmakológiai szekció
 • Klinikai farmakológiai szekció
 • Experimentális farmakológiai szekció
 • Gyógyszer-innovációs szekció
 • Oktatási szekció

Évente 6-8 tudományos rendezvényt tartunk, melyek közül kiemelést érdemelnek az 1972 óta folyamatosan, kétévente megrendezésre kerülő Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szimpózium, az évente Debrecenben megrendezésre kerülő Klinikai Farmakológiai Kongresszus és Immunfarmakológiai Konferencia, az évi rendszerességgel megtartott  Experimentális Farmakológiai Szimpózium, a Gyógyszerkémiai  és Gyógyszerinnovációs Szekció rendszeres előadóülései.

Társaságunk nemzetközi elismertségét jelzi az is, hogy több jelentős szakmai eseményt, kongresszust is szerveztünk az elmúlt években. Ezek közül kiemelkedik az Európai Farmakológiai Társaságok Szövetsége (EPHAR) II. Kongresszusa (1999), illetve az Európai Klinikofarmakológiai Társaságok Szövetsége (EACPT) 2011-ben megrendezett 10. kongresszusa. 2012-ben Társaságunk 50 éves jubileumát rangos nemzetközi konferenciával ünnepeltük, 2014-ben házigazdája voltunk az „8th International symposium on Cell/Injury and Cytoprotection/Organoprotection” nemzetközi szimpoziumnak.  Tudományos rendezvényeink igen jó nemzetközi visszhangot kaptak és további elismerést vívtak ki Társaságunk számára.

További rendszeres tevékenységeink közé tartozik az 1997 óta adományozott "Év Gyógyszere Díj" pályázat meghirdetése és értékelése, mely díj az ipari és a tudományos közösségben egyaránt nagy megbecsülést élvez.

A közhasznú szervezetté nyilvánított Társaságunk kiemelten fontosnak tartja a fiatal kutatók tevékenységének támogatását, melynek részét képezi az is, hogy évente "Ifjúsági Pályázat"-ot hirdetünk.

A sikerekben gazdag kutatói munkásságot az 1976-ban alapított "Issekutz Béla emlékérem és jutalomdíj" odaítélésével ismerjük el.

 

My HSECP

Pártoló tagok

Richter Gedeon

Év Gyógyszere 2016

Boehringer Ingelheim JARDIANCE (empagliflozin)

Linkek